Header Graphic
Kona Shoji Design
Custom Shoji Doors and Screens
Shoji paper
Shoji Paper Store

 


Kona Shoji Design 79-7497 Mamalahoa hwy., Kealakekua, HI 96750 

Phone/Fax 808-315-8947  email: sales@konashojidesign.com